De juiste hulp

Het ene kind heeft een voorspoedige start in het leven, terwijl dat voor de ander minder vanzelfsprekend is. Daarom biedt Prokino Zorg begeleiding aan kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben bij het opgroeien. Aan hen bieden we zowel individuele begeleiding, als begeleiding voor het hele gezin.

Zo gewoon mogelijk

Het uitgangspunt voor de begeleiding is dat een kind zo gewoon mogelijk mee kan doen. Daarom vindt onze begeleiding, waar mogelijk, zoveel mogelijk in de eigen thuisomgeving plaats. Voor kinderen en jongeren bij wie dit (tijdelijk) niet thuis kan kijken we of er plek is in de leefgroep.

 

Ons aanbod jeugdhulp in Friesland:

Individuele begeleiding

(0 -18 jaar)

Individuele begeleiding is een ambulante vorm van begeleiding voor kinderen tot 18 jaar die extra begeleiding nodig hebben bij het opgroeien. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking, een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Prokino Zorg biedt deze begeleiding aan huis.


Lees meer

Gezinsbegeleiding

Naast individuele begeleiding van het kind of de jongere, biedt Prokino Zorg ook begeleiding voor het hele gezin. Bijvoorbeeld wanneer praktische en emotionele ondersteuning voor kind én ouder(s) nodig is om als gezin fijn op te groeien. Zo leert het gezin samen beter om te gaan met uitdagingen en elkaar te steunen. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag.


Lees meer

Leefgroep

Prokino Zorg biedt in Lemmer een gedeeltelijke woonplek voor kinderen of jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en die ook niet in hun eigen netwerk terecht kunnen. Hier verblijven zij in één van de leefgroepen op het schippersinternaat. Waar mogelijk betrekken we de ouder(s) actief bij de ontwikkeling en de doelen waar we met het kind of de jongere op de leefgroep aan werken.


Lees meer


Praktische informatie

De juiste hulp.

Onze gespecialiseerde gedragswetenschapper en zorgmedewerkers bieden de juiste begeleiding
en expertise die het kind en het gezin nodig hebben.

Samen komen we verder dan alleen


Met een multidisciplinair team bieden we de juiste expertise voor de begeleiding. Samen zorgen we ervoor dat het gezin weer op eigen benen kan staan. Daarnaast staan we als Prokino Zorg in nauw contact met andere jeugdzorginstellingen in de regio om het kind van verdere begeleiding te voorzien als dit nodig is.

 

Contact met Prokino Zorg Friesland

Ben je als verwijzer op zoek naar extra begeleiding voor een kind of gezin? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in Friesland? Neem dan contact op via ons contactformulier.