De juiste hulp en aandacht

Opgroeien gaat letterlijk met vallen en opstaan. Maar soms zorgt bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand ervoor dat een kind extra begeleiding nodig heeft bij het opgroeien. Prokino Zorg is er in dat geval met de juiste hulp en aandacht. Voor het kind, maar ook voor de ouder(s) of verzorger(s).

Dichtbij, in de vertrouwde omgeving

Het uitgangspunt voor onze begeleiding is dat een kind zo gewoon mogelijk opgroeit. Daarom is de begeleiding van Prokino Zorg ook zo gewoon mogelijk. We begeleiden in de nabije omgeving van het kind. Dit kan thuis zijn of op school.

 

Ons aanbod jeugdzorg in Groningen:

Individuele begeleiding

(0 -18 jaar)

Individuele begeleiding is er voor kinderen tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Bijvoorbeeld vanwege psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking, een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Prokino Zorg biedt deze begeleiding aan huis, in de eigen, vertrouwde omgeving.


Lees meer

Gezinsbegeleiding

Naast individuele begeleiding van het kind of de jongere, biedt Prokino Zorg ook begeleiding voor het hele gezin. Bijvoorbeeld wanneer praktische en emotionele ondersteuning voor kind én ouder(s) nodig is om als gezin fijn op te groeien. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag. Ook deze begeleiding vindt aan huis plaats.


Lees meer

Kind en ouders staan bij Prokino Zorg centraal.
Daarom is onze begeleiding op maat: passend bij de ontwikkeling van het kind.

Samen komen we verder dan alleen


Met een multidisciplinair team bieden we de juiste expertise voor de begeleiding. Samen zorgen we ervoor dat het gezin weer op eigen benen kan staan. Daarnaast staan we als Prokino Zorg in nauw contact met andere jeugdzorginstellingen in de regio om het kind van verdere begeleiding te voorzien als dit nodig is.

 

Contact met Prokino Zorg Groningen

Ben je als verwijzer op zoek naar extra begeleiding voor een kind of gezin? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in Groningen? Neem dan contact op via ons contactformulier.