De juiste hulp

Soms heeft een kind extra begeleiding nodig in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij praktische zaken zoals huiswerk maken, of bij het maken van sociaal contact. Voor deze situaties biedt Prokino Zorg individuele begeleiding. Maar we zijn er ook voor ouders die begeleiding nodig hebben bij de opvoeding. Overal in de regio, van Zwolle tot Lelystad en daaromheen, bieden we de juiste begeleiding aan hen die extra aandacht nodig hebben bij het opgroeien.

Zo gewoon mogelijk

Het uitgangspunt voor de begeleiding is dat een kind zo gewoon mogelijk mee kan doen. Daarom vindt onze begeleiding, waar mogelijk, zoveel mogelijk in de eigen thuisomgeving plaats of in de directe omgeving van het kind, zoals op de opvang. Op iedere plek werken we met gespecialiseerde medewerkers die het kind de juiste aandacht en begeleiding geven.

 

Ons aanbod jeugdzorg in Zwolle, Kampen en omgeving:

 

Individuele begeleiding

(0 -18 jaar)

Individuele begeleiding is er voor kinderen tot 18 jaar die extra begeleiding nodig hebben bij het opgroeien. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking, een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek bij het kind of de jongere. Of omdat één of beide opvoeders een ziekte heeft of een lichamelijke of cognitieve beperking, waardoor het kind of de jongere extra begeleiding nodig heeft. Deze begeleiding bieden we dichtbij, namelijk bij het kind of de jongere en het gezin thuis. 


Lees meer

 

Gezinsbegeleiding

Naast individuele begeleiding bij problemen van een kind of jongere, biedt Prokino Zorg ook begeleiding voor het hele gezin. Bijvoorbeeld wanneer praktische en emotionele ondersteuning voor kind én ouder(s) nodig is om als gezin fijn op te groeien. Met behulp van de begeleiding krijgen de ouders beter inzicht in de oorzaak van de problemen en vergroten zij hun opvoedvaardigheden. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag.


Lees meer

Groepsbegeleiding

(4-18 jaar)

Ook wanneer een kind ondersteuning nodig heeft op het gebied van sociale redzaamheid is Prokino Zorg er. Door samen met leeftijdgenoten groepsbegeleiding te volgen en samen met anderen te spelen, leren zij de vaardigheden die belangrijk zijn om in groepsverband mee te kunnen komen, zoals luisteren, je mening geven en je grenzen verkennen.


Praktische informatie

Buitenschoolse opvang plus / BSO+

(4-13 jaar)

De BSO+ is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar die niet bij reguliere kinderopvang terecht kunnen of die extra begeleiding nodig hebben na schooltijd via naschoolse dagbehandeling. Bij Prokino geloven we dat ieder kind talent heeft en stimuleren we het kind om dat te ontwikkelen. Op de BSO+ vinden kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers en leuke activiteiten. We bieden hier veel persoonlijke aandacht en duidelijke structuur voor de kinderen. 

 

Lees meer

 

Kinderopvang plus

(0-4 jaar)

Kinderopvang plus van Prokino biedt een fijne plek voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben wanneer die vanuit de reguliere opvang niet voldoende is. Hier vindt jouw kind iedere dag een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers en leuke activiteiten. De groep is een combinatiegroep met kinderen van de reguliere opvang, zodat kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken.


Praktische informatie

Gespecialiseerde peuter/kleuteropvang

(2-5 jaar)

Kinderen van 2 tot en met 5 jaar met moeilijk verstaanbaar gedrag, een (mogelijke) ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke- of meervoudige beperking kunnen bij ons terecht op de specialistische peuter/kleutergroep. Zo bieden we kinderen die op school of de reguliere opvang (nog) geen aansluiting kunnen vinden een fijne plek in een kleine groep met veel rust en structuur. Onze pedagogisch medewerkers zijn gespecialiseerd om ieder kind individueel te begeleiden bij de ontwikkeling, volgens een opgesteld ontwikkelplan. Daarnaast bieden zij activiteiten om de sociale en emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid van het kind te vergroten.


Praktische informatie

De juiste hulp.

Onze gespecialiseerde gedragswetenschapper en zorgmedewerkers bieden
de juiste begeleiding en expertise die het kind en het gezin nodig hebben.

Samen komen we verder dan alleen


Met een multidisciplinair team bieden we de juiste expertise voor de begeleiding. Samen zorgen we ervoor dat het gezin weer op eigen benen kan staan. Daarnaast staan we als Prokino Zorg in nauw contact met andere jeugdzorginstellingen in de regio om het kind van verdere begeleiding te voorzien als dit nodig is.

Contact met Prokino Zorg Midden-Oost

Ben je als verwijzer op zoek naar extra begeleiding voor een kind of gezin? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in Zwolle, Kampen e.o.? Neem dan contact op via ons contactformulier.