De juiste hulp

Bij Prokino Zorg ondersteunen we kinderen en gezinnen waar het nodig is. Zo kunnen zij thuis begeleiding krijgen, maar kunnen kinderen en jongeren ook terecht in één van onze woonvoorzieningen als het thuis (tijdelijk) niet gaat, of een combinatie. In overleg met het kind en de ouders of verzorgers stemmen we af hoe we de juiste hulp kunnen bieden.

Voor ieder kind

Ieder kind is bij ons welkom: kind, jongere en jongvolwassene. Ons zorgaanbod is daarom breed. We zien potentie in ieder kind en zetten samen met hem of haar concrete en positieve stappen in de ontwikkeling.

 

Ons aanbod jeugdzorg in Nijmegen:

Jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar:

Observatie, diagnostiek en advies

(4-18 jaar)

Prokino Zorg biedt advies wanneer er vanuit het gezin vragen zijn, omdat een kind kenmerken vertoont van een ontwikkelingsachterstand of bijzonder gedrag laat zien. Na observatie en diagnose adviseren we over een te volgen traject. Observatie en diagnostiek vindt, afhankelijk van de situatie, thuis, op school of in een woonhuis plaats.

 

Individuele begeleiding

(4-18 jaar)

Prokino Zorg biedt in de regio Nijmegen ambulante begeleiding aan kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met specifieke problematiek in hun levensfase. Vaak ligt de oorsprong hiervan in psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking, een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Prokino richt zich op wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van het kind of de jongere en op de toekomst.


Lees meer

 

Gezinsbegeleiding

Soms heeft niet alleen het kind wat begeleiding nodig bij het opgroeien, maar kunnen ook de ouders ondersteuning gebruiken bij de opvoeding. In dat geval bieden we begeleiding voor het hele gezin, in de eigen thuissituatie. De duur van de gezinsbegeleiding is afhankelijk van de zorgvraag.


Lees meer

Gezinshuis

(6 – 18 jaar)

Een andere vorm van begeleid wonen in regio Nijmegen is het gezinshuis. Het gezinshuis van Prokino Zorg is een woonvoorziening in de wijk, in de stad Nijmegen. Hier wonen kinderen en jongeren die langdurig niet thuis kunnen wonen. In het gezinshuis vormt een gezinshuismoeder samen met pedagogisch medewerkers de vaste basis voor de kinderen en jongeren die bij hen wonen. De pedagogisch medewerkers bieden daarbij de benodigde begeleiding.

 

Woonhuizen de Waal en Neva

(6-18 jaar)

Prokino biedt in Nijmegen een veilige woonplek in het woonhuis voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en die ook niet in hun eigen netwerk terecht kunnen. In het woonhuis wordt het kind of de jongere 24 uur per dag, 7 dagen per week opgevangen en begeleid door een team van gedragswetenschappers. Afhankelijk van de situatie verblijft een kind of jongere tussen de 1 en 4 jaar in het woonhuis, totdat terugkeer naar huis weer mogelijk is of tot hij of zij doorstroomt naar het Kamer Training Centrum of naar begeleid wonen van Prokino Zorg.

 

Kamer Training Centrum

(16 – 23 jaar)

In het Kamer Training Centrum (KTC) worden jongeren begeleid die een eerste stap willen zetten naar zelfstandigheid. Vaak hebben zij nog intensieve begeleiding nodig van professionals en Prokino Zorg helpt hen daarbij. We stellen samen doelen op en bereiden de jongere actief voor op zelfstandigheid. Afhankelijk van de situatie verblijft de jongere 1 tot 2 jaar in het KTC, onder 24/7 begeleiding, voordat hij of zij echt zelfstandig kan wonen.


Lees meer

 

Kind en ouders centraal

In overleg met het gezin of de jongvolwassene bepalen we de juiste zorg:
passend bij de ontwikkeling en behoeften en in samenhang met de leefomgeving.

Prokino Zorg biedt begeleiding op maat en betrekt de ouders/verzorgers waar mogelijk in de begeleiding.

Onze partners in de regio

In de regio werkt Prokino samen met een netwerk van psychologen. Zo bieden we, ter aanvulling op ons eigen team van ervaren gedragswetenschappers, altijd de juiste begeleiding. Met hen werken we dag in dag uit aan de beste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

 

Contact met Prokino Nijmegen

Ben je als verwijzer op zoek naar ambulante begeleiding voor een gezin of voor begeleid wonen in Nijmegen voor een kind, jongere of jongvolwassene? Neem dan contact op met Kirsten Zijlstra, onze zorgbegeleider in deze regio.


Tel: 06- 83 70 05 45
E-mail: zorgnijmegen@prokino.nl