Op een liefdevolle, professionele en persoonlijke manier helpen wij
kinderen bij het ontwikkelen van talenten.

Jouw kind op de juiste plek

Het ene kind heeft een voorspoedige start in het leven terwijl dat voor een ander kind minder vanzelfsprekend is. Ook de ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders. Wij geloven dat ieder kind talenten heeft en de mogelijkheden in zich heeft om die te ontwikkelen. Daarom biedt Prokino Zorg op diverse locaties in Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Hoevelaken en Nijkerk begeleiding voor jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het opgroeien. Of dit nu komt door een ontwikkelingsachterstand, gedragsprobleem, autisme spectrum stoornis of een medische reden. De meeste kinderen kunnen bij ons terecht. Ook wanneer er nog geen diagnose bekend is.

Zo gewoon mogelijk

Dat is het uitgangspunt voor al onze begeleiding. We sluiten aan bij wat het kind, en het gezin, nodig heeft en schalen onze begeleiding hierin ook makkelijk af of op. Onze begeleiding bieden we op onze eigen locaties, maar ook op school, in de kinderopvang of thuis.

 

Passende
begeleiding
voor ieder kind

Ons aanbod jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar:

Vroegdiagnostiek

Voor kinderen van 0 tot 7 waarbij de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk is.

Als ouder merk je dat de ontwikkeling van je kind anders loopt dan bij leeftijdgenoten. Je maakt je zorgen en begrijpt het gedrag van je kind niet. Je wilt graag zo vroeg mogelijk weten wat er aan de hand is en antwoord vinden op je vragen. Een kind wordt tijdens dit traject geobserveerd en onderzocht. Wij doen de observaties en diagnostiek ambulant, bijvoorbeeld in de klas of thuis. De ouders krijgen advies over mogelijke vervolgstappen.


Praktische informatie

Kinderopvang Plus

Behandelgroep voor 0 tot 5 jarigen die een extra hulpvraag hebben

De Plusgroep is voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of een medische hulpvraag. In deze groep kunnen zij zich verder ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiders. Wij werken hier samen met het kind en de ouders aan individuele doelen.


Praktische informatie

Buitenschoolse opvang +

Opvang met extra aandacht voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Op de BSO+ vinden kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers en leuke activiteiten. In een kleine groep met een duidelijke structuur vinden kinderen volop speelmogelijkheden en ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten. Daarnaast is er ruimte voor individuele leerdoelen.


Praktische informatie

Zorgonderwijsgroep

Voor kinderen van 3 tot 7 jaar die (nog) niet naar school kunnen.

De Zorgonderwijsgroep is bedoeld voor kinderen waarbij de stap naar regulier onderwijs nog iets te groot is, bijvoorbeeld omdat zij extra tijd en begeleiding nodig hebben om te kunnen meedoen. De kinderen bereiden zich voor op het volgen van onderwijs en ouders krijgen advies over het type onderwijs dat het beste bij het kind past. De kinderen krijgen in deze groep een gestructureerd dagprogramma aangeboden, in een kleine setting. Zo zorgen we samen voor een goede start op school.


Praktische informatie

Jeugdhulpgroep

Een plek voor kinderen van 3 tot 7 jaar
waar extra begeleiding vanzelfsprekend is

De Jeugdhulpgroep is een behandelgroep voor jonge kinderen. Kinderen met gemiddelde intellectuele mogelijkheden bij wie de ontwikkeling of het gedrag extra aandacht vraagt, kunnen hier samen met andere kinderen opgroeien, spelen en leren.


Praktische informatie

Individuele begeleiding

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

Met de individuele begeleiding van Prokino krijgen kinderen en jongeren met een extra hulpvraag begeleiding in het dagelijks leven. De begeleiding sluit aan bij de ontwikkelingsfase van het kind of de jongere. Zo is de begeleiding van bijvoorbeeld huilbaby's anders dan bij schoolkinderen die leren zelf problemen op te lossen.


Praktische informatie

Gezinsbegeleiding

Een steuntje in de rug voor gezinnen met kinderen
van 0 tot 18 jaar

De gezinsbegeleiding van Prokino helpt ouders en hun kinderen beter te functioneren in het gezin. Zo helpen we mee om het gezin tot een fijne en veilige plek te maken waar alle gezinsleden zich op hun gemak voelen en zich kunnen ontwikkelen.


Praktische informatie

Binnen de provincie Gelderland bieden we ook zowel ambulante als residentiële jeugdzorg in de regio Nijmegen.

Ons uitgangspunt is: zo gewoon mogelijk en bijzonder waar nodig.

We stemmen de begeleiding af op de behoeften van het kind en het gezin
en kijken hoe het kind zo gewoon mogelijk mee kan doen.

Onze partners

Met een multidisciplinair team bieden we de juiste expertise voor de begeleiding die het jonge kind nodig heeft. Ook als het gaat om fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Daarnaast werken we samen met diverse psychologen en GGZ-instellingen uit de regio.

 

Aanmeldformulier

Ben je professional en wil je iemand aanmelden voor een van onze zorgproducten? Vul dan deze aanmeldformulieren (deel 1 en deel 2) in en mail deze naar gelderland-zorg@prokino.nl

Contactpersoon jeugdzorg Veluwe

Ben je namens de gemeente op zoek naar extra begeleiding voor een kind? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in de Veluwe regio? Neem dan contact op met Anouk Brinker, onze relatiebeheerder zorg in deze regio.

Anouk Brinker

"Met onze begeleiding helpen we kinderen worden wie ze zijn."


Tel: 06-12372849
E-mail: gelderland-zorg@prokino.nl