De juiste zorg, dichtbij

Ieder kind en mens heeft behoefte aan een stabiele basis. Soms kan het tijdelijk lastig zijn om die structuur te vinden, door psychosociale problemen of doordat iemand een moeilijke periode in de ontwikkeling doormaakt. Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben wanneer zij vastlopen. Thuis of op school.

Al 20 jaar

Al 20 jaar bieden we hulp in Zeeland aan kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien en aan volwassenen die begeleiding zoeken om meer zelfredzaam te worden. Dit betekent begeleiding voor de allerkleinsten tot aan 18 jaar en ouder; iedereen is bij ons welkom. Samen zorgen we ervoor dat eenieder zich op de best passende manier kan ontwikkelen.

 

Jeugdhulp voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar:

Triple P

(0-16 jaar)

Ouders of verzorgers met kinderen tot 16 jaar waarbij sprake is van gedragsproblemen of problemen in de ontwikkeling, kunnen bij Prokino Zorg in Zeeland begeleiding aanvragen. De begeleiding richt zich op de principes van Triple P: het 'Positive Parenting Program' (Triple P). Het is een wereldwijd erkent programma voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Ouders leren door de begeleiding beter om te gaan met het gedrag van het kind en leren een positieve benadering te kiezen in de communicatie en de opvoeding.


Praktische informatie

Individuele begeleiding

(6 -18 jaar)

Voor alle kinderen die extra begeleiding nodig hebben in een bepaalde fase van hun leven is er individuele begeleiding van Prokino Zorg. Bijvoorbeeld wanneer het kind moeite heeft om met emoties om te gaan of om contact te maken met anderen. Bij Prokino richten we ons op wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van het kind en focussen we op de toekomst.


Lees meer

 

Verbinding onderwijs, jeugdhulp & thuis

Naast dat er binnen de individuele begeleiding aandacht wordt besteed aan het leefgebied school en er actief contact wordt gelegd, zijn er vanuit Prokino Zorg verschillende samenwerkingsverbanden op middelbare scholen. Zo zorgen we voor een integrale aanpak bij jongeren die tegen obstakels aanlopen in hun ontwikkeling. Er zijn 3 vormen van begeleiding mogelijk.  De verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning vinden plaats binnen de school, maar ook in combinatie met de thuissituatie.


Praktische informatie

MDFT

(12-19 jaar)

Multidimensionale Familie Therapie is een effectief behandelprogramma bij meervoudig probleemgedrag. Bijvoorbeeld wanneer er bij een kind sprake is van crimineel gedrag in combinatie met alcohol- of drugsgebruik, of symptomen van psychische- of gedragsstoornissen.


Lees meer

 

Gezinsbegeleiding

Prokino biedt gezinsbegeleiding wanneer ouders of verzorgers praktische en emotionele ondersteuning kunnen gebruiken bij het opvoeden en opgroeien. Vaak heeft een probleem van een gezinslid namelijk effect op het hele gezin. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de uitdaging die er ligt.


Lees meer

Zorg voor (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder:

Individuele begeleiding

voor (jong)volwassenen (18+)

Prokino Zorg biedt ook ambulante begeleiding voor (jong)volwassene die hun zelfstandigheid willen vergroten. We leren hen om zelf praktische zaken te kunnen regelen, vanuit hun eigen kracht. Deze zorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarvoor de (jong)volwassene zelf een aanvraag doet bij de gemeente.


Lees meer

Kamers met doorgroei

(17,5 - 23 jaar)

In Terneuzen bieden we een plek voor jongvolwassenen tussen de 17,5 en 23 jaar die op zoek zijn naar een woonplek met begeleiding. Omdat zij misschien graag op zichzelf willen wonen, maar nog hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Zij blijven gemiddeld 1 tot 1,5 jaar op een kamer met doorgroei wonen waar zij begeleid worden in het bereiken van hun doelen op het gebied van wonen, werk en sociaal leven. Zo helpen we hen om daarna met genoeg zelfvertrouwen op zichzelf te gaan wonen.


Praktische informatie

De juiste zorg, dichtbij

Wat is het fijn als de juiste zorg dichtbij is. Met aandacht en goede begeleiding.
En zo kort of lang als dat nodig is.

Onze partners

In Zeeland is Prokino Zorg initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Team Integrale Jeugdhulp (TIJ Zeeland). Samen met partners uit de jeugd GGZ, LVB en jeugd en opvoeding verzorgen we hierdoor een breed aanbod aan jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar. Denk bijvoorbeeld aan dagbehandeling en dagbesteding, maar ook aan intensieve ambulante begeleiding, onderwijs-zorg arrangementen en basis- en specialistische GGZ. Met dit netwerk aan partners biedt Prokino Zorg de juiste zorg en expertise die het kind en het gezin nodig hebben.

 

Contact met Prokino Zorg Zeeland

Ben je als verwijzer op zoek naar ambulante begeleiding voor een gezin? Of heb je vragen over ons aanbod jeugdzorg in Zeeland of zorg vanuit de WMO? Neem dan contact op met één van onze zorgcoördinatoren in Zeeland.


Tel: 0113 639070
E-mail: zeeland-zorg@prokino.nl