De juiste zorg, dichtbij

Het ene kind heeft een voorspoedige start in het leven, terwijl dat voor de ander minder vanzelfsprekend is. Ook de ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders. Daarom biedt Prokino Zorg begeleiding voor kinderen, jongeren en gezinnen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij het opgroeien.

Zo gewoon mogelijk

Het uitgangspunt voor de begeleiding is dat het kind zo gewoon mogelijk kan meedoen. Niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op de opvang. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn er dan ook precies op die plekken om de juiste begeleiding te bieden.

 

Ons aanbod jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar:

Individuele begeleiding

(0 -18 jaar)

Individuele begeleiding is er voor kinderen tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Bijvoorbeeld vanwege psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking, een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Prokino Zorg biedt deze begeleiding aan huis, in de eigen, vertrouwde omgeving.


Lees meer

Gezinsbegeleiding

Naast individuele begeleiding van het kind of de jongere, biedt Prokino Zorg ook begeleiding voor het hele gezin. Bijvoorbeeld wanneer praktische en emotionele ondersteuning voor kind én ouder(s) nodig is om als gezin fijn op te groeien. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag en de begeleiding vindt aan huis plaats.


Lees meer

Overbruggingsgroep

(12-18 jaar)

In Dordrecht kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar die niet thuis kunnen wonen terecht op de overbruggingsgroep. In een periode van 6 tot 9 maanden werken de jongeren hier met een mentor aan de leerdoelen, persoonlijke ontwikkeling en aan een toekomstperspectief. Daarna stromen zij door naar een vervolgplek.


Praktische informatie

In de regio Rotterdam-Rijnmond bieden we vanuit Prokino Zorg ook verschillende vormen van woonbegeleiding aan voor kinderen die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.

Zo gewoon mogelijk

De begeleiding stemmen we af op de behoeften van het kind en het gezin en we kijken hoe het kind zo gewoon mogelijk mee kan doen.
Daarom begeleiden we kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving: thuis of op de opvang.

Samen komen we verder dan alleen


Met een multidisciplinair team bieden we de juiste expertise voor de begeleiding. Samen zorgen we ervoor dat het kind en het gezin de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Ook werken we samen met aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio als de situatie hierom vraagt.

 

Contact met Prokino Zorg Zuid-Holland

Ben je als verwijzer op zoek naar ambulante begeleiding voor een gezin? Of heb je vragen over ons aanbod in Zuid-Holland? Neem dan contact op via ons contactformulier.