De juiste zorg, dichtbij

Het ene kind heeft een voorspoedige start in het leven, terwijl dat voor de ander minder vanzelfsprekend is. Ook de ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders. Daarom biedt Prokino Zorg begeleiding voor kinderen, jongeren en gezinnen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij het opgroeien.

Zo gewoon mogelijk

Het uitgangspunt voor de begeleiding is dat het kind zo gewoon mogelijk kan meedoen. Niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op de opvang. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn er dan ook precies op die plekken om de juiste begeleiding te bieden.

 

Ons aanbod jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar:

Individuele begeleiding

(0 -18 jaar)

Individuele begeleiding is er voor kinderen tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Bijvoorbeeld vanwege psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking, een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Prokino Zorg biedt deze begeleiding aan huis, in de eigen, vertrouwde omgeving.


Lees meer

Gezinsbegeleiding

Naast individuele begeleiding van het kind of de jongere, biedt Prokino Zorg ook begeleiding voor het hele gezin. Bijvoorbeeld wanneer praktische en emotionele ondersteuning voor kind én ouder(s) nodig is om als gezin fijn op te groeien. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag en de begeleiding vindt aan huis plaats.


Lees meer

Kinderopvang plus

(0-4 jaar)

De plusgroep is voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of een medische hulpvraag. In deze groep kunnen zij zich verder ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiders. Wij werken hier samen met het kind en de ouders aan individuele doelen.


Lees meer

Buitenschoolse opvang plus / BSO+

(4-13 jaar)

Op de BSO+ vinden kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers en leuke activiteiten. In een kleine groep met een duidelijke structuur vinden kinderen volop speelmogelijkheden en ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten. Daarnaast is er ruimte voor individuele leerdoelen.


Lees meer

 

In de regio Rotterdam-Rijnmond bieden we vanuit Prokino Zorg ook verschillende vormen van woonbegeleiding aan voor kinderen die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.

Zo gewoon mogelijk

De begeleiding stemmen we af op de behoeften van het kind en het gezin en we kijken hoe het kind zo gewoon mogelijk mee kan doen.
Daarom begeleiden we kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving: thuis of op de opvang.

Samen komen we verder dan alleen


Met een multidisciplinair team bieden we de juiste expertise voor de begeleiding. Samen zorgen we ervoor dat het kind en het gezin de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Ook werken we samen met aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio als de situatie hierom vraagt.

 

Contact met Prokino Zorg Zuid-Holland

Ben je als verwijzer op zoek naar ambulante begeleiding voor een gezin? Of heb je vragen over ons aanbod in Zuid-Holland? Neem dan contact op via ons contactformulier.