Decorative bar
Logo Meander-Prokino

Geschiedenis

Hoe het begon
Het eerste internaat werd in 1915 geopend voor kinderen van binnenvaartschippers. Dat is later uitgebreid met kinderen van kermisexploitanten. Rond de jaren tachtig van de vorige eeuw woonden er ruim 3.500 kinderen in 25 internaten. In 2000 is besloten de expertise ook in te zetten voor andere kinderen en dat leidde tot de oprichting van Prokino in 2001.

Prins Hendrik: ook vroeger hadden we dikke pret voor het slapen gaan.

Prins Hendrik: met z'n allen aan grote tafels eten.

In de keuken!

Binnenvaartschippers in spe?