Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Zorg
Over-prokino-zorg
Prokino Zorg

Over Prokino Zorg

Prokino Zorg biedt kinderen, jongeren en gezinnen ondersteuning en begeleiding, op een zo gewoon mogelijke manier, thuis of dicht bij huis. Samen kijken we welke volgende stap ze kunnen zetten in hun ontwikkeling en hoe hun situatie weer zo stabiel mogelijk kan worden. Op onze locaties, verspreid over Nederland, kunnen kinderen, jongeren of jonge gezinnen tijdelijk bij ons wonen als dat nodig is.

We hebben een lange geschiedenis van samen opvoeden

Onze visie op zorg is sterk verbonden met onze geschiedenis. Onze ervaring gaat terug tot 1915, het oprichtingsjaar van Stichting Meander, waarin we samen met de varende of trekkende ouders invulling gaven aan de opvoeding van hun kinderen. Sindsdien hebben we voortdurend gekeken naar hoe we kinderen, jongeren en hun opvoeders beter kunnen ondersteunen. Zo hebben we onze expertise in de loop der jaren steeds meer verbreed en zijn, naast de internaten, ook Prokino Kinderopvang en Prokino Zorg ontstaan. Vanuit die geschiedenis is ook onze houding naar de client toe ontstaan; niet wij bepalen, maar de client is in regie! Als maatschappelijke en professionele stichting doen we ons werk zonder winstoogmerk. 

  • We kijken verder dan de kaders 
  • We werken zo lokaal mogelijk, met alle betrokkenen
  • We komen bij mensen thuis
  • We kijken naar waar de kansen voor iemand liggen
  • We zoeken dialoog en verbinding
  • We stellen de inhoud voorop
  • We laten niet zomaar los

We staan niet alleen dicht bij de kinderen, jongeren en gezinnen, maar ook bij onze opdrachtgevers. Graag denken we mee en spelen we in op de knelpunten in het bestaande zorgaanbod in de regio. We zien vaak kansen en worden daarom gezien als serieuze sparringpartner, daar waar behoefte is aan oplossingen en vernieuwingen.

Wij geloven dat we de beste ondersteuning bieden als een gezin of jongere niet bij diverse loketten hoeft aan te kloppen. Daarom zoeken we als het nodig is de samenwerking met andere organisaties en bundelen we onze netwerken, kennis en ervaring. Zo doen we elk waar we goed in zijn en creëren we met elkaar een optimale zorgomgeving voor het kind. 

Onze teams zijn multidisciplinair en we hebben veel expertise in huis. Iedereen denkt vanuit zijn eigen discipline mee over hoe we de beste ondersteuning kunnen bieden. We doen het écht samen: we zijn net zo betrokken bij de kinderen en jongeren als bij elkaar. De meeste van onze managers hebben zelf als zorgverlener gewerkt en weten waarover ze praten. Daardoor is er onderling veel begrip en steun en kunnen we als organisatie onze grenzen opzoeken. Zelfreflectie staat bij ons hoog in het vaandel: we zetten in op de bestaande deskundigheid van onze medewerkers en geven ze alle ruimte om mee te denken. 

Dit alles zorgt ervoor dat de inhoud bij ons leidend is. Zo proberen we elke dag het positieve verschil te maken in het leven van veel kinderen.

Kinderen en jongeren begeleiden, daar zijn we goed in. Maar we weten ook wat we niet kunnen bieden. Soms komen we voor een situatie te staan waarbij we het kind of de jongere die zorg nodig heeft moeten doorsturen naar een collega-organisatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als de (acute) problemen die het kind of de jongere heeft, niet langer aansluiten bij onze expertise of als een toewijzing niet (op tijd) verlengd wordt. Wat doe je dan als andere organisaties niet thuisgeven? Op zo’n moment blijven we niet hangen in de regels, maar zoeken we net zo lang tot we een oplossing gevonden hebben waarmee het kind echt geholpen is. Eerder laten we het kind of de jongere niet los.