Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Stichting-meander
Wie-zijn-wij
kinderen aan het water

Wie zijn wij?

Graag vertellen we u hier meer over waar we als Stichting Meander voor staan, over onze doelstelling en grondslag.

Bij Meander voelen kinderen en jongeren zich thuis, omdat onze medewerkers ieder kind de persoonlijke zorg en aandacht geven die het nodig heeft. Met interesse en deskundigheid kijken we wat hen bezighoudt en dagen we hen uit in hun eigen ontwikkeling. We zorgen voor een veilige en inspirerende woonomgeving waarin we kinderen en jongeren bij hun dagelijkse activiteiten begeleiden in het groeien naar zelfstandigheid en ontwikkelen van hun eigen identiteit.

Hierbij werken we met de methodiek “Worden wie je bent”. Het belangrijkste uitgangspunt van WWJB is dat elk kind of jongere die op het internaat woont het beste uit zichzelf kan halen en zich optimaal kan ontwikkelen. Voor ieder kind en jongere op het internaat wordt daarvoor een “Mijn Plan" ontwikkeld.

Daar waar kinderen een extra zorgvraag hebben, werken we in overleg met ouders samen met externe partners om die (ambulante) begeleiding te geven die nodig is. Zo blijven zij samen met hun broertjes en of zusjes, als onderdeel van het gezin, op het internaat.

jongens op de fietsen
Doelstelling
Stichting Meander heeft als doelstelling: het bieden van huisvesting, verzorging en opvoeding van kinderen van ouders of personen met een vanwege het beroep trekkend en/of varend bestaan. Stichting Meander heeft geen winstoogmerk. 
jongen lacht
Grondslag
De opvoedende taak vervult Meander vanuit de katholieke en protestants-christelijke grondslag. Op alle internaten wordt erkend en aanvaard dat een verscheidenheid van denken kan bestaan bij de kinderen, jongeren en medewerkers. Daarom handelen medewerkers met respect en gevoel voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing.
Meisjes maken huiswerk
School
Kinderen verblijven op een internaat vanwege de leerplicht. Aan de internaten zijn geen scholen verbonden. Ouders/verzorgers hebben de vrijheid om te kiezen welke school zij hun kinderen willen laten bezoeken.