Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Kinderopvang
Zjk-zorg-jonge-kind
Opvang met een beetje extra

Zorg Jonge Kind

Liefdevol, professioneel en persoonlijk - Opvang en begeleiding met een beetje extra

Zorg Jonge Kind
Jouw kind op de juiste plek
Het ene kind heeft een voorspoedige start in het leven terwijl dat voor een ander kind minder vanzelfsprekend is. Ook de ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders. Wij geloven dat ieder kind talenten heeft en de mogelijkheden in zich heeft om die te ontwikkelen. Daarom biedt Zorg Jonge Kind op diverse locaties begeleiding voor jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het opgroeien. De meeste kinderen kunnen bij ons terecht. Ook wanneer er nog geen diagnose bekend is.

Onze dienstverlening

Ons aanbod Zorg Jonge Kind voor kinderen en jongeren van 0 tot 13 jaar:

Vroegdiagnostiek

Kinderopvang Plus (KO+)

Behandelgroep

Buitenschoolse opvang Plus (BSO+)

Individuele begeleiding

Gezinsbegeleiding

Meer weten?
De dienstverlening van Zorg Jonge Kind wijkt af van reguliere opvang. Neem voor meer informatie over tarieven, inschrijven of vragen over ons aanbod contact met ons op.
Zorg Jonge Kind

Locaties

Prokino biedt specialistische opvang van Zorg Jonge Kind vanuit verschillende plaatsen. Meer weten over een specifieke locatie en de opvang die geboden wordt? Neem contact op met ons.

Zwolle

Kampen

IJsselmuiden

Elburg

Harderwijk

Ermelo

Nijkerk

Veendam

Zo gewoon mogelijk. Dat is het uitgangspunt voor al onze begeleiding. We sluiten aan bij wat het kind, en het gezin, nodig heeft en schalen onze begeleiding hierin ook makkelijk af of op. Onze begeleiding bieden we op onze eigen locaties, maar ook op school, in de kinderopvang of thuis. Met onze begeleiding helpen we kinderen worden wie ze zijn.
Zorg Jonge Kind
Astrid van Gelder
Zorg Jonge Kind