Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Stichting-meander
Beleid-and-kwaliteit
kinderen aan het water

Beleid & kwaliteit

Meander heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het proces van verbeteren en vernieuwen heeft voortdurend de aandacht. Bewaking en borging van de kwaliteit vindt plaats in een organisatiebreed kwaliteitssysteem, ISO Health Care. 

Een veilige leefomgeving

Het bieden van een veilige leefomgeving staat voorop. Deze veiligheid wordt in eerste instantie bepaald door de ruimtes, inrichting, speeltoestellen en speelgoed, die allemaal kindvriendelijk zijn en voldoen aan alle wettelijke eisen.

Ook onze medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Met passie, kennis en ervaring verrichten zij dagelijks hun werk. Alle medewerkers beschikken over een relevante opleiding, veel van hen zijn in het bezit van een BHV (bedrijfshulpverlening)-diploma en een EHBO-certificaat speciaal voor kinderen. Alle medewerkers hebben een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) overlegd. Bovendien volgen de medewerkers regelmatig opfriscursussen en scholingsdagen die vanuit het samenwerkingsverband met Meander-Prokino worden georganiseerd.

girls 12311387/84
Beleid, locatieplan en protocollen
De kwaliteit wordt ondersteund door een algemeen pedagogisch beleid, locatieplannen, protocollen en werkinstructies. Deze documenten worden regelmatig, op periodieke wijze, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.