Skip to Content

Prokino Zorg:
Ondersteuning en begeleiding op een zo gewoon mogelijke manier

Prokino Zorg begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Of die begeleiding thuis, op school, op de opvang of in één van onze woonvoorzieningen nodig is; bij Prokino Zorg ben je altijd in goede handen.

 

Regiokaart Limburg Brabant Zeeland Rotterdam Nijmegen Utrecht Zuid-Holland Veluwe Midden-oost Drenthe Friesland Groningen

Verspreid over verschillende regio's in Nederland bieden wij begeleiding op maat. Zoveel mogelijk in de eigen wijk en binnen het eigen netwerk. Hierdoor geeft elke regio op een andere manier invulling aan de zorg en begeleiding.

Samen komen we verder dan alleen

 

Prokino Zorg, zo gewoon mogelijk

Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding. Liefst op een zo gewoon mogelijke manier. Dat kan door ambulante zorg in te zetten daar waar vragen ontstaan. Thuis, of in de andere dagelijkse situatie bij bijvoorbeeld de kinderopvang, op school of een vereniging. Wanneer de vragen (tijdelijk) te groot zijn om daar waar ze ontstaan op te pakken, maken we gebruik van onze specialistische voorzieningen. Dan wonen kinderen, jongeren of jonge gezinnen tijdelijk bij ons in onze kamertrainingscentra, gezinsopvang of een begeleid wonen locatie.