Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Stichting-meander-prokino
Wie-zijn-wij
Stichting Meander-Prokino. Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Maak kennis met Stichting Meander-Prokino. Een landelijke organisatie voor schippersinternaten en -gezinshuizen, kinderopvang en jeugdzorg.
Decorative bar

Op meer dan 200 locaties door heel Nederland richten de stichtingen Prokino Kinderopvang, Prokino Zorg en Meander zich samen op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Stichting Meander-Prokino vormt het bestuur van:

  • Stichting Meander
  • Stichting Prokino Kinderopvang
  • Stichting Prokino Zorg

Contact

Gelijke kansen

Als professionele en maatschappelijke organisatie zetten wij ons breed in voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Met onze kinderopvang, jeugdzorg, schippersinternaten en -gezinshuizen dragen we bij aan een samenleving waarin elk kind en jongere gelijke kansen krijgt en iedereen meetelt. Dit doen we op een respectvolle manier binnen een voor iedereen veilige omgeving. Daarbij handelen we met respect en gevoel voor ieders geloofsovertuiging, levensbeschouwing en culturele achtergrond.

Een belangrijk uitgangspunt is dat werken met en voor kinderen en jongeren het werk van mensen is. Onze deskundige medewerkers zetten zich hier met betrokkenheid en passie voor in. Deze inzet is de basis voor onze professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Meander-Prokino heeft als stichting geen winstoogmerk. Inkomsten investeren we in de organisatie om onze activiteiten en diensten verder te ontwikkelen en uit te breiden.

ISO 9001

Stichting Meander-Prokino heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en vindt het belangrijk kwalitatief goede product- en dienstverlening te bieden en gericht te zijn op verbetering. Het werken met een (ISO) kwaliteitsmanagementsysteem helpt en ondersteunt de organisatie hierbij. Meander-Prokino heeft een ISO-certificering (ISO 9001:2015). Een ISO certificaat geeft aan dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem en de organisatie in staat is te voldoen aan de daarbij behorende gevraagde eisen.
ISO 9001 certificatie.pdf