Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Over-stichting-meander

Welkom!

Decorative bar

Beste ouders,

Het is en blijft een moeilijk besluit de opvoeding en verzorging van uw kinderen voor een groot deel aan anderen toe te vertrouwen.

Onze stichting heeft sinds 1915 ervaring op het gebied van huisvesting, opvoeding en verzorging van kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en circusartiesten en wil u graag behulpzaam zijn. Al kan een internaat/gezinshuis de ouders nooit vervangen, we stellen ons de opdracht een ‘thuis' te creëren voor uw kinderen. Uw kinderen zijn bij ons van harte welkom.

Voordat uw kinderen definitief worden geplaatst, bieden onze internaten en gezinshuis de mogelijkheid om ze een bepaalde tijd aan het internaat en gezinshuis te laten wennen.

Indien er nog vragen blijven, informeert u gerust bij de Stichting Meander of bij het internaat of gezinshuis van uw keuze. Adressen en contactgegevens vindt u op deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Stichting Meander
Raad van bestuur